Tuesday, August 9, 2016

Instiz: Pantone chọn ra những màu sắc xu hướng mùa thu năm nay
Phản hồi bài viết: +7
 

=====

- Chuẩn gu của mị  ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ  nhất là màu cuối, làm phấn mắt thì cứ phải gọi là siêu đẹp

- Toàn màu mình thích!!!

- Thích Riverside thế

- Ôi mong mùa thu năm nay sẽ ở đây mãi mãi

- Boohoo đẹp ghê

- Bodacious đẹp 

- Hul  ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ Thích tất cả thì phải làm sao 

- Hình đầu hình cuối đẹp xuất sắc  ㅠㅠ  style của em đấy 

- Thích tất cả các tông màu này  ㅠㅠㅠㅠㅠ

- Màu thứ hai đẹp quên sầu


=
Credit: pann-choa  

No comments:

Post a Comment