Wednesday, August 31, 2016

Instiz: Những nam thần tượng vừa đăng ảnh teaser mới

Logo mới


Phản hồi bài viết: +48

- *ná thở*

- Á Kim Myungsoo

- Quỳ xuống!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Mấy ảnh!!!!!! Đến!!!!! Rồi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!11

- Oppaㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ

- Ú nhìn hay đấy ㅠㅠㅠㅠ Tò mò concept lần này ghê ㅠㅠㅠㅠ

- Kyah!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

- Mẹ ơi!!!!!!!!!!!!!!! Infinite ra teaser rồi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

- Daebak, yêu các anh ㅠㅠㅠ

- Thánh thần ơi

- AHHHHHHHHHHHHH!!!!!
_

Credit: pannchoa

No comments:

Post a Comment