Wednesday, August 24, 2016

Instiz: Nếu là nhóm nữ thì bạn muốn debut theo phong cách nào?


Cheer up


Boombayah/Whisper


Into the new world


Happiness


You're the best


Rough


Rum Pumpumpum


Something


Good luck


Closer


Hi

====

-   Rum pumpumpum

- Cheer up!!

- Trang phục của  Rum pumpumpum siêu đẹp...

- Rum pumpumpum

-  Hi

- Rum pumpumpum với You're the best

- Rum pumpumpum

-  Hi hoặc Rum pumpumpum

- Something và Good Luck... Muốn thử một concept sexy xem thế nào 

- Khó chọn quá  ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ nhưng thôi em chọn Into the new world!=
Credit: pann-choa

No comments:

Post a Comment