Monday, August 8, 2016

Instiz: Nếu bạn có thể thay đổi thần thái của mình, bạn sẽ là?

1. Người đẹp đáng yêu, thần thái hòa nhã, ấm áp  2. Người đẹp lạnh lùng, kiêu ngạo, khí chất bí ẩn  

Phản hồi bài viết: +6

====

- 1

- 111111

- 2

- Mọi người bảo mình siêu lạnh, nên mình muốn được ấm áp hơn

-  Mình không đẹp, nhưng mình thuộc kiểu 2 nên muốn được trở thành kiểu 1  ㅠㅠㅠㅠ

- 1111 Muốn được là người đẹp ấm áp

- 22 Jung Soojung ạ

- Muốn giống Nayeon, Sulli, Krystal và Jung Chaeyeon 

- Chỉ cần đẹp là được=
Credit: pann-choa 

No comments:

Post a Comment