Monday, August 15, 2016

Instiz: Một idol cầm 21.75K$ trên tay ft. Baekhyun


Đồng hồ: 13K
Nhẫn: 7K
Ví: 700
Hộ chiếu: 50
iPhone: 1K

Phản hồi bài viết: +71

 ====

- Hộ chiếu 50$  ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

- Hộ chiếu 50$  ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ  Biết là có tài trợ nhưng daebak thật, vừa đẹp trai vừa trẻ vừa giàu

- Trẻ và giàu, lại còn đẹp trai nữa bb

- Tài khoản ngân hàng của em là 93 xu ạ  ㅋㅋㅋㅋㅋ...

- Ôi nhưng tay đẹp thế... chắc hẳn bàn tay là thứ đắt giá nhất phải không?

- Đúng là người đẹp trai, giàu, trẻ có khác

- Mị và ảnh có cái iPhone là điểm chung... uầy hóa ra trên tay mị là 1K mỹ kim hả

- Ở một thế giới khác...

-  Mình có làm như trâu chó và kiếm đến thế nào thì cũng phải suy nghĩ dữ lắm nếu định mua cái ví tầm ấy tiền..  cũng muốn thích gì mua nấy lắm chứ


=
Credit: pann-choa

No comments:

Post a Comment