Sunday, August 28, 2016

[Instiz] Lý do nên mặc quần nhỏ đẹp


Không thể lường trước chuyện gì sẽ xảy ra, nên là hãy luôn mặc quần nhỏ thật ciu nhé

Phản hồi bài viết: +2


- Ôi xấu hổ chết mất 

ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

- May là anh ấy còn mặc quần nhỏ đấy ㅋㅋㅋㅋ Có nhiều vận động viên còn chả thèm mặc đâu

- Quần nhỏ của anh này xinh phết nhở

- Ôi...ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋChắc anh ấy sốc lắm

- Tui sẽ cảm thấy bị sỉ nhục nếu chuyện này xảy ra với tui và bị đăng lên mạng như này, không biết nếu nhân vật trong bài là con gái thì những lời bình luận có giống như này không nhỉ

ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋÔi chúa ơi

- Làm sao giờ  
- Ôi không ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ Ít ra cũng khá đáng yêu
-----
Credit: http://goo.gl/mid04t

No comments:

Post a Comment