Saturday, August 13, 2016

Instiz: Lý do mà các anh con giai phải cẩn thận khi hát theo 'Boombayah' của Black Pink


'Mình là nam, và mình đang hát theo đến đoạn 'Oppa!' thì bố mình nhìn mình đầy lạnh lùng, hỏi mình bị điên à.. Khiến mình phải giải thích về bài hát....ㅠㅠ'
'ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ'
'ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ Oppa!'

-

- Tớ cũng là nam, đến đoạn đó thì tớ bỏ qua không hát..ㅋㅋㅋㅋ

- Oppa~!

- Thế thì đổi thành 'Noona~!'

- Oppa!!!!!!!ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

- Em đây là nữ mà còn chẳng hát đoạn đó vì ngại thấy mồ ㅋㅋㅋ Đoạn đó đúng là không hiểu sao ㅋㅋ

- Lúc đầu cứ tưởng mấy em ấy hét 'Boomba!' mà xong được bạn thông não là 'Oppa!'.. Nghe mà rùng cả mình ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
_

Credit: pannnatic

No comments:

Post a Comment