Wednesday, August 3, 2016

Instiz: Gia đình của Hyuna, Sulli, Krystal

Gia đình Hyuna

Hyuna

Dì của Hyuna - Ahn Sun Young  Em gái Hyuna - Lee Haein  

-


Gia đình Sulli


Sulli

Chú của Sulli - Ha Jung WooChị của  Sulli - Jo Boah

-

Gia đình KrystalKrystal

Dì của Krystal - Lee Young JinEm gái Krystal - Kim Dani

Ông chú bí ẩn của Krystal - Kim Kyung Ho
=


-  Thành viên gia đình Krystal giống nhau nhất  ㅋㅋㅋㅋ

- Không nghĩ là có Ha Jung Woo, nhưng anh ấy giống Sulli thật  ㅋㅋㅋ

- Sulli trông giống Nine Muses Minah hơn là Jo Boah

- Lee Young Jin làm em ngạc nhiên thật, chị ấy giống Soojung lắm ạ

- Khí chất cũng giống luôn... Nếu là gia đình thật thì sẽ tuyệt lắm


=
Credit: kpopkfans 

No comments:

Post a Comment