Sunday, August 14, 2016

Instiz: Câu vào đề của những rapper thần tượng


BtoB Ilhoon
- This is see ya, alright


Block B Zico
- Ziaco~


B1A4 Baro
- Yallu! B1A4 beautiful target đến đây


Block B Park Kyung
- Ay~t


VIXX Ravi
- Labwe~ ("Ravi" theo kiểu của chàng)


B.A.P Bang Yongguk
- Chwyea~


B2ST Yong Junhyung
- *ho ho*


Big Bang G-Dragon
- Ooh ooh

Phản hồi bài viết: +3

- *ho ho* với 'ooh ooh' là cái khỉ gì ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

- BTS Suga cũng có nhé (giọng Suga) "Suga".

- Ho ho ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

- Sao văng vẳng đâu đây tiếng "ooh ohh" thế này ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

- Ho ho ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ Ôi buồn cười quá đi mất ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

- Chwyea~ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

- GD "ooh ooh" ở đâu thế? Mình tìm thử mấy bài hát của anh ấy rồi mà không thấy ㅠㅠ
> Chỉ là tiếng mà GD làm lúc diễn trên sân khấu thôi! Giống kiểu "hoolooloolooloo~" ấy

- Chwyeah~ letch loack thushwee (T/N: let's rock this)
_

Credit: pannchoa

No comments:

Post a Comment