Tuesday, August 23, 2016

Instiz: Cách trẻ mẫu giáo gọi Lee Jung Jae

"Con biết chú này"

"Soeul-ie biết chú Jungjae là ai không?"

"Là chú hamburger ạ!"


Hiện tại anh ấy đang quảng báo burger tôm cho Burger King 

Phản hồi bài viết: +1 

=====

- Cứ hết mỗi phim là lại chạy quảng cáo Lee Jung Jae nói "Đã thử burger tôm chưa?" còn gì..  ㅋㅋㅋㅋ

-   ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

- "Tôm kìa!!!!!!!!"

- Tôm ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

- Tôm kìa!!!!!!  ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

- ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ Chú hamburger ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

- ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ Chú hamburger ㅋㅋㅋㅋㅋ sức ảnh hưởng của ảnh đúng là kinh dị thiệt ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

- Hamburgerㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ đáng yêu quá ㅋㅋㅋㅋ


=
Credit: pann-choa 

No comments:

Post a Comment