Tuesday, August 9, 2016

Instiz: Cách người nước ngoài nhận định mối quan hệ giữa Hàn-Nhật


====

- Chuẩn vãi  ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

-  ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

- Sao đáng yêu thế này ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ

- Không ai có thể phản đối hình này  ㅋㅋㅋ

- Chuẩn khỏi chỉnh   ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ người ta nói đúng rồi còn gì ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

- Logo của Pepsi trên mặt ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

- Chả thấy buồn cười ở đâu..

- Chẳng hiểu sao bọn Nhật cứ chửi nước mình nhỉ   ㅋㅋ  Mình còn có lí do ghét nó vì nó đã xâm lược mình mà

- Nhưng em vẫn chả thể hiểu nổi sao dân Nhật ghét mình thế? Lí do gì mà hẹp hòi, làm người thì phải biết chấp nhận lỗi sai và sửa đổi chứ.

- Ờ, sao bọn nó lại ghét mình nhỉ ㅋㅋㅋ Chẳng lẽ nó ghét mình vì mình ghét nó?

-   ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ Không hiểu dân Nhật sẽ phản ứng thế nào với hình này nhỉ


=
Credit: pann-choa

No comments:

Post a Comment