Monday, August 8, 2016

Daum Cafe: Seo In Guk không thể ngưng làm điều này mỗi khi nhìn thấy phụ nữ mặc váy ngắn


- Quả Barbieㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

- Vậy nên em mới đổ chàng!

- Con người toàn diện mặt nào cũng tuyệt

- Lần với Lee Hana là không chuẩn bị gì đúng không? Tốt ghê

- Ảnh thứ 3 là ai thế?
> Mình đoán là Yuri

- Xem 3 cái đầu đang thòng hết cả tim, đến cái cuối thì bò ra cười ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

- Yoon Yoon Jae ㅠㅠㅠㅠ
_

Creit: kkuljaem

No comments:

Post a Comment