Wednesday, August 31, 2016

Daum Cafe: Phục chế lại những kiểu tóc thời xưa trong phim cổ trang Trung Quốc
- Đẹp ghê, nhưng trông nặng với khó chịu ra phết... Không hiểu mấy cô thời xưa chịu được mấy tiếng trước khi bùng choáy nhỉ 

- Ngày xưa làm gì có gel vuốt tóc, họ dùng cái gì để tạo dáng nhỉ? 

- Ôi những cái cổ tội nghiệp... 

- Nghĩ cảnh ngày nào cũng phải dậy và sợ hãi giây phút phải vấn tóc.. 

- Thánh Băng Băng hình nào cũng lộng lẫy 

- Ôi kiểu nào trông cũng rất quý phái 

- Phạm Băng Băng kiểu tóc nào cũng chơi tuốt.. =
Credit: kkuljaem