Wednesday, August 17, 2016

Daum Cafe: Những tình huống ngại ngùng của người nổi tiếng

=

- Kim Soo Hyun ㅋㅋㅌㅋㅋ Bị thế nhiều lần lắm ㅋㅋㅋㅋ

- Nam Tae Hyun buồn cười ghê ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

- Kim Soo Hyun, chuyên gia bị từ chối ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

- Ah IU ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ Con bé đã giơ cả hai tay ra để bắt tay fan

- Nam Tae Hyunㅋㅋㅋㅋㅋ Không những bị từ chối mà cái quạt cũng bị hỏng

- Mấy cậu fan kia, sao lại từ chối cơ hội thế hả

- Lee Changsub với Sungjae ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ Dễ thương quá
_

Credit: kkuljaem

No comments:

Post a Comment