Monday, August 29, 2016

Daum Cafe: Những nghệ sĩ nam khiến bạn mơ tưởng về Busan

Kang Dong Won Lee Jun KiPark Hae JinKang Ha NeulGong YooNam Joo HyukJung Yonghwa
Im Siwan


- Simon D đâu?

- Mình sống ở Busan mà có bao giờ thấy trai đẹp thế này đâu

- Jo Jin Woong cũng là người Busan đấy

- Mình là người duy nhất thấy thất vọng khi không có Simon D trong list này à? 

-  Ở Busan có hàng đống người trông giống Nam Joo Hyuk

- Nói chung thì đàn ông của Gyeongsang-dong đều rất đẹp

- Bangtan Jungkook cũng là người Busan mà? 

-  Em đã sống ở Busan từ khi đẻ ra tới giờ mà toàn mấy ông chú bụng bự chứ chả thấy anh giai trẻ đẹp nào  ㅋㅋㅋㅋ


=
Credit: kkuljaem

No comments:

Post a Comment