Thursday, August 11, 2016

Daum Cafe: Idol phản xạ nhanh

Sunny


Taeyeon


SojinOnew


KaiMark

Một anh vệ sĩ ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ====

- Khuôn mặt ngạc nhiên của Minah và Yura  ㅋㅋㅋ

- Anh vệ sĩ jjang  ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

- Ủa mà hình cuối là ai vậy? 
┗Roy Kim

- Xem clip sẽ thấy không chỉ Onew đâu mà cả nhóm đều nhanh nhẹn hết

- Gif của Sunny với anh vệ sĩ là hài nhất  ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ=
CRedit: kkuljaem

No comments:

Post a Comment