Saturday, August 20, 2016

Bài báo: "Tôi yêu Seoul" nụ cười dễ thương của Jessica trên SNSNguồn: Mydaily - Nate


1. [+669, -17] ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ Căn thời gian hay đấy ㅋㅋㅋㅋ Tiffany thua òi

2. [+606, -29] Cáo thế ㅋ

3. [+579, -15] Úi, một cú đá xoáy~~

4. [+79, -6] Đang lúc dầu sôi lửa bỏng ㅋㅋㅋㅋㅋ

5. [+76, -10] Nếu Jessica đã thẳng thừng mà cười nhạo Tiffany đến mức này thì hẳn trước khi cô nàng rời nhóm, hai người đã oánh nhau to

6. [+76, -7] Không biết có phải Jessica cố tình không, nhưng ảnh này đúng là một cú knock out dành tặng Tiffany... Tuyệt vời

7. [+67, -8] Đang đá đểu ai đó nhỉ ㅋㅋㅋ

8. [+61, -9] Quá đỉnh, ở mọi nghĩa luôn. Này thì tình bạn, này thì trung thành

9. [+57, -9] Như thể nàng đang cố tình chỉ ra nàng khác hoàn toàn ai đó ㅋ cũng cùng là Snapchat cơ ^^

10. [+53, -12] Dù động cơ của Jessica là gì, thì nói đến việc bị ghét, Tiffany đã là tường thành rồi, cho nên chiến thắng cuối cùng thuộc về Jessica ㅋㅋㅋㅋ
_

Credit: netizenbuzz

No comments:

Post a Comment