Saturday, August 20, 2016

Bài báo: 'Tôi yêu Seoul' của Jessica... giáng một cú đấm vào vụ tranh cãi của Tiffany?Nguồn: Sports Korea - Nate

1. [+2,290, -382] Vẫn không mê nổi. Trước có bao giờ yêu thương Seoul gì đâu, sao bây giờ lại thảo mai..

2. [+2,240, -112] Jessica có vẻ hưởng thụ trò đâm chọc Tiffany sau khi Tiffany đăng 'Tôi yêu Tokyo' nhỉ, thôi bai Tiffany nha ㅋㅋㅋ

3. [+1,869, -97] Xét thời điểm với những gì được viết trên filter thì rõ ràng là xỏ xiên

4. [+206, -27] Hai đũy ngoại quốc đánh nhau, vui ghê

5. [+186, -67] Cô ta là kẻ cơ hội

6. [+172, -65] Nói thật là Jessica xấu tính bỏ xừ~ xem Instagram cô nàng xem, toàn viết tiếng Trung với tiếng Anh, nhưng hẳn là giờ cô ta phải đang mừng lắm khi thấy Tiffany lâm vào tình huống nước sôi lửa bỏng này rồi

7. [+155, -62] Đồ thích gây chú ý ㅋㅋ

8. [+131, -41] Có khi nghĩ đây là cơ hội cho mình. Mà buồn cái là làm thế cũng không khiến cô đáng mến hơn tẹo nào đâu.

9. [+122, -57] Không biết là chơi kiểu cáo thế này chỉ tổ khiến mọi người ghét cô hơn thôi à

10. [+105, -33] Jessica không thông minh thế đâu. Làm thế chỉ tổ bị ghét thêm, lại còn ảnh hưởng tới mối quan hệ với các thành viên khác. Đâm chọc thế này thì được cái gì? Hay là không thèm quan tâm nữa rồi? Tôi cũng chẳng thích gì Soshi, nhưng nhìn bọn họ đối xử với nhau thế này cũng buồn.

11. [+97, -24] Jessica hay Tiffany, cũng đâu có khác gì nhau ^^

12. [+74, -6] Rõ ràng là đá đểu mà.
_

Credit: netizenbuzz

No comments:

Post a Comment