Wednesday, August 3, 2016

Bài báo: Sulli tiết lộ hình tự sướng mặt mộc 'dù thế nào đi nữa vẫn là vẻ dẹp đáng yêu'


Nguồn:   X Sports News -  Daum


1. [+544, -85] Dù có dao kéo đủ kiểu đi rồi mà vẫn chả xinh, bỏ lớp make up đi còn xấu hơn nữa

2. [+453, -45] Mắt chẳng đẹp tí nào nhỉ

3. [+308, -29] Ai đấy? Có lẽ nào.. Su..lli?

4. [+228, -9] Giờ mặt trông kỳ quá, trông cứ thần kinh thế nào ấy

5. [+164, -5] Đúng là mặt mộc thật ㅋㅋ xấu quắc

6. [+104, -3]  Con này không cha không mẹ à? Định yolo luôn phải không

7. [+92, -1] Lại nữa

8. [+66, -3] Thế éo nào dạo này em đang nghĩ Choiza xứng với người tốt hơn  


=
Credit: netizenbuzz 

No comments:

Post a Comment