Wednesday, August 17, 2016

Bài báo: 'The Show' Cuối cùng IOI cũng đạt được mục tiêu... #1 đầu tiên sau 3 tháng ra mắtNguồn: Mydaily - Nate  

1. [+2,219, -103] Chúc mừng chiến thắng nhé! Cố lên!

2. [+1,695, -81] IOI ơi chúc mừng nhé! Mình cũng vui lây

3. [+1,634, -80]  Ôi đây rồi!! Chúc mừng!!

4. [+1,470, -73] Các con của mẹ làm tốt lắm, cùng quảng bá thật vui vẻ nào!

5. [+1,427, -72]  Các cưng đã giành #1 rồi, yêu lắm thương lắm   ㅠㅠ  nhóm nhỏ thành công daebak nhé!

6. [+504, -11] IOI... chúc mừng!!! ㅠㅠㅠ  Xin hãy cho tụi nhỏ lên kênh chính đi ạ! ㅠㅠㅠㅠ

7. [+489, -15] Tự hào về  IOI

8. [+477, -12] Chúc mừng IOI, biết ngay là các bạn có thể làm được mà! Giữ vững phong độ và giật thêm cúp nhé 


=
Credit: netizenbuzz 

No comments:

Post a Comment