Monday, August 15, 2016

Bài báo: 'Real Men 2' Sân khấu bất ngờ an ủi tâm hồn các chiến sĩ của Twice 'aegyo shy shy shy'


Nguồn: X Sports News - Nate  

1. [+303, -16] Trong thời gian nhập ngũ thì chỉ cần một cái bóng phụ nữ cũng khiến các anh em phát cuồng...

2. [+273, -15] Có mời một đống các nuna nhà thờ tới biểu diễn thì đám đông cũng hỗn cmn loạn tương tự

3. [+220, -18] Ai tới diễn cũng vậy thôi, chẳng thay đổi được sự thật là bạn vẫn còn bị nhốt trong quân đội dài dài  ㅠㅠ

4. [+23, -11] Không chán nổi cái bài này ㅋㅋ shy shy shy~~

5. [+21, -5] Ừ thì đúng là quân nhân thấy ai đến diễn cũng mừng, nhưng Twice được lòng các anh lắm đấy nhé   ㅋ gì chứ quân đội rất đoàn kết trong việc yêu thương Twice

6. [+18, -12] Ừ, đàn ông cứ thấy Twice là sẽ phản ứng như vậy thôi ㅎㅎ

7. [+16, -5]   Có vẻ Nayeon thích cà rốt lắm

8. [+14, -0]  Quân đội là nơi có thể biến một quân nhân không theo tôn giáo nào thành fan cuồng la hét ầm ỹ khi một nuna nhà thờ tới. Ai đến diễn cũng vậy thôi.

9. [+9, -1] Momo xinh đẹp

10. [+7, -0] Hồi nhập ngũ tôi chẳng quan tâm tới nhóm nữ, nhưng giờ già rồi thì họ lại là nguồn sức mạnh của tôi.  

11. [+7, -3] Truyền thuyết kể rằng đêm đó quân đội hết sạch giấy vệ sinh...

12. [+6, -0] Nhưng đến lúc được nghỉ về thăm nhà thì chẳng ai còn đoái hoài gì tới nhóm nữ nữa 


=
Credit: netizenbuzz 

No comments:

Post a Comment