Friday, August 12, 2016

Bài báo: Rainbow Jisook tiết lộ thân hình bikini "chiều cao thì chịu rồi, không làm được gì"


Nguồn: TV Daily - Nate

1. [+425, -35] Trông quả mông có một sự ngại nhẹ  ㅋㅋ

2. [+251, -27] Em chỉ ghé qua để nói... hạnh phúc nhé Jisook-ssi

3. [+206, -20] Jisook unni ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ  Hồi chị ấy quảng bá cùng Rainbow em chẳng quan tâm mấy đâu, nhưng thấy chị ấy cố gắng nỗ lực trong khi nhóm nghỉ dài hơi thì em lại đổ như chuối  ㅋㅋㅋㅋ

4. [+40, -6] Mông hở quá nhiều rồi chị ơi  ㅋㅋ  Tôi mà mặc như thế đứng trước bố mình thì chắc ngại lắm   ㅋㅋ

5. [+39, -3] Mấy kiểu bikini này tôi chả dám mặc khi đi du lịch cùng gia đình đâu, ngại chết

6. [+26, -13] Hmm..  thực ra cũng có mông ha, trước giờ cứ nghĩ là còi lắm

7. [+22, -0] Bố cô ấy chụp hình này đấy ㅋㅋㅋ

8. [+17, -2] Mặc bikini trước mặt bố mình... gia đình này cũng thoáng phết nhỉ. Cô ấy không thấy ngại à?

9. [+13, -1] Kéo bớt quần che mông đi..

10. [+11, -0] Không hiểu là kéo quần cao quá hay là mông sệ nhỉ  


=
Credit: netizenbuzz 

No comments:

Post a Comment