Friday, August 19, 2016

Bài báo: [Độc quyền] Red Velvet ngay sau EXO! Comeback với album mới tháng ChínNguồn: Sports Chosun - Naver  

1. [+1,680, -152] Mong lần này là concept Red

2. [+1,359, -137] Đây rồi, mừng quá đi ㅜㅜㅜ Nếu SM đang đọc comment này thì làm ơn đổi coordi hộ tôi cái  ㅜㅜㅜㅜ

3. [+1,234, -132] Red Velve lúc nào cũng comeback mùa tựu trường ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ  Ít nhất mình cũng vượt qua cơn não nề ở trường bằng nhạc của nhóm!!

4. [+912, -155] Red Velvet luôn khẳng định chất lượng, chờ album này quá

5. [+857, -139] Hóng ghê, Red Velvet cố lên! ㅠㅠ

6. [+216, -33] Rất vui khi nhóm comeback, nhưng hi vọng lần này đổi coordi

7. [+130, -19] Mong nhóm làm nhiều V App và đi show thực tế  ㅠ

8. [+125, -19] Cuối cùng cũng comeback rồi ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ


=
Credit: netizenbuzz

No comments:

Post a Comment