Tuesday, August 9, 2016

Bài báo: [Độc quyền] Jun Jiyoon phát hành bài hát mới vào tháng Mười sau khi rời 4minute


Nguồn: Sports World - Nate

1. [+338, -10] Naega naega hae

2. [+252, -23] Mong bạn ấy thành công, biết là sẽ khó lắm nhưng tôi ủng hộ Jiyoon

3. [+222, -17] Thật lòng mong những điều tốt đẹp nhất cho các thành viên đã ra đi... Họ đã làm nền suốt từng ấy năm mà chẳng được công chúng biết tới, đã đến lúc những người từng là nugu được tỏa sáng rồi

4. [+25, -6] Cô ấy thu hút và có khí chất trên sân khấu~ Support!

5. [+21, -8] Mình thấy Jiyoon có tiềm năng đấy chứ. Cô ấy diễn hay ngang ngửa Hyuna hồi nhóm quảng bá Crazy  

6. [+19, -9]  Khuôn mặt, tài năng, tố chất... cái gì cũng bình thường

7. [+18, -5]  Mong những điều tốt nhất cho cô ấy. Cô ấy có vẻ là người tốt bụng.

8. [+18, -2]  Bạn ấy rất tốt nên mình mong bạn ấy gặp may mắn ㅋㅋ


=
Credit: netizenbuzz

No comments:

Post a Comment