Bài báo: [Độc quyền] Cao Lu thử sức với diễn xuất qua bộ phim Picnic
Nguồn: Ilgan Sports - Naver  

1. [+792, -15] Thấy chưa hả Khựa? Bọn anh không hẹp hòi  như chú đâu

2. [+720, -50] Từ vụ phát ngôn biển Đông là hình ảnh xuống đáy...

3. [+606, -14] Ô la la đây có phải cô nàng nói Trung Quốc một phân cũng không thể mất không nhỉ? Giờ lại đi đóng phim hả em... nhìn đám bạn diễn là đủ hiểu phim này nát thế nào rồi

4. [+401, -30] Đéo thể nào mà yêu thương nổi~~~

5. [+125, -9] Về Tàu và bảo vệ cái biển Nam Hoa của chúng mày đi

6. [+110, -5] Zhang Yuan và Cao Lu, trò hề chắc ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

7. [+111, -7] Thôi chị về cái nơi chị bảo là tinh hoa vũ trụ đấy đi ạ

8. [+87, -2] Phát âm tiếng Hàn còn éo sõi thì đóng với nện cái gì?

9. [+69, -1] Về Tàu đi, bọn chúng mày cấm cửa nghệ sĩ Hàn rồi thì chắc sẽ có chỗ cho cô em thể hiện đấy

10. [+62, -2] Hàn Quốc cũng cấm bọn  Tàu đi nào!   


=
Credit: netizenbuzz

0 comments:

Post a Comment