Thursday, August 11, 2016

Bài báo: "Nụ cười làm tan chảy Trung Quốc" Jessica, nàng công chúa băng giá khoe aegyo bất ngờ
Nguồn: Herald Pop - Nate

1. [+222, -15] Hul...  mặt chẳng giống con người nữa rồi, như kiểu đeo một cái mặt nạ nhựa lên ấy...

2. [+184, -13] Uầy, nhìn hình thứ hai chả nhận ra là Jessica luôn

3. [+153, -15] Cô ta còn định xài đi xài lại cái danh công chúa đấy đến bao giờ nữa   ㅋㅋㅋ Cười nhiều quá khéo sau này hằn vết lên mặt nha chụy

4. [+20, -8]  Nhìn trán lồi hẳn ra kìa;;; mặt còn chưa hết sưng sao đã vội đi quảng bá nhỉ?

5. [+12, -5] Mặt như cái đĩa  ㅡㅡㅋ

6. [+10, -6] Trông chẳng còn giống Jessica nữa rồi

7. [+8, -4] Giờ SM không tân trang cho nữa nên phong cách nhìn đúng là bế tắc nhỉ

8. [+8, -4] Đây mà là con người á


=
Credit: netizenbuzz 

No comments:

Post a Comment