Thursday, August 18, 2016

Bài báo: Kangin cầu xin giảm nhẹ hình phạt vì mình đã hối lỗi rồi "Giờ tôi không thể quảng bá với tư cách nghệ sĩ được nữa"


Nguồn: Mydaily - Nate

1. [+2,226, -11] Sống cái kiểu gì thế?

2. [+2,157, -24] Chúng nó thật sự tha cho thằng này bằng cách phạt tiền không?????????????????

3. [+1,832, -10] Thế quái nào mà già rồi vẫn không đổi tính đổi nết được...? Khi còn trẻ thì có chuyện có thể xí xóa được, vì lúc đó còn trẻ con, nhưng giờ thì hết tha thứ được rồi ông ạ.  

4. [+77, -0] Xin giảm nhẹ tội vì chuyện đã 7 năm trước và 7 năm trước thì là quá khứ rồi? Thôi bớt sủa và nói tiếng người đi  

5. [+68, -1] Ôi mẹ nó bảo đã ai bị làm sao đâu, mới có cái cột đèn bị đâm hỏng thôi nên hãy giảm án cho nó, thật luôn....? Thằng này chắc nó đùa phải không các mẹ? Đây là những gì SM dạy cho idol của chúng nó à? Mau cho Tiffany và thằng này biến mất vĩnh viễn...

6. [+44, -1]  Hẳn là xin giảm nhẹ án vì chưa đâm vào ai mới đâm vào cái cột đèn???? Chắc đùa?  Đời mày đến đây là hết rồi thằng khốn ạ..

7. [+37, -0] Yoon Je Moon bị phát hiện lái xe khi say và ngồi bóc lịch 8 tháng + 2 năm án treo, thế còn anh??????????

8. [+35, -0]  Việc lái xe khi say đã trở thành thói quen rồi, lần này đừng nhẹ tay với hắn ta nữa. Đây là hành động gây nguy hiểm tới tính mạng của người khác, phạt mạnh vào.

9. [+29, -1]  Đéo thể nào mà sống lỗi hơn.... Cứ nghĩ tới cảnh lúc nó say xỉn lái xe mà trên đường có trẻ con... rùng hết cả mình...

10. [+24, -1] Sao thằng này vẫn chưa vào tù???=
Credit: netizenbuzz 

No comments:

Post a Comment