Bài báo: IOI tiết lộ teaser comeback của nhóm nhỏ
Nguồn: Dispatch - Naver

1. [+7,419, -410] ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ clgt

2. [+5,709, -414] Em tôi chơi quá, em tôi chơi hơi quá  ㅋㅋㅋㅋㅋ

3. [+4,479, -368] Không thấy đáng yêu quyến rũ gì, chỉ thấy sợ

4. [+4,078, -345] ????????

5. [+2,200, -150] A kia là Yoojung ở hàng đầu phải không  ㅎㅎ

6. [+560, -52] Em chỉ nhận ra mỗi một người. Người chân dài tỉ lệ đẹp ở ngoài cùng bên trái là Doyeon  ㅋㅋㅋㅋ

7. [+602, -104] Độc đáo đấy chứ, chúc nhóm may mắn ㅋㅋㅋ

8. [+402, -58] Các mẹ ơi mới là teaser thôi mà  ㅋㅋㅋ Yoojung nói lần này là concept girl crush

-

Nguồn: Daum

1. [+237, -10] Ai là ai?

2. [+108, -5] Trông như người bị bệnh bạch tạng...

3. [+80, -8] Hmm...

4. [+51, -5] Chắc không vác nguyên quả này lên sân khấu chứ? ㅋㅋ

5. [+45, -7] Trông như ma  ㅎㅎ


=
Credit: netizenbuzz 

0 comments:

Post a Comment