Thursday, August 4, 2016

Bài báo: Girlfriend Eunha 'thời trang sinh viên tươi mới'


Nguồn: TV Daily - Daum

1. [+360, -41]  Tự nhiên làm em nhớ tới mấy cái hình châm biếm mấy bà Gangnam unnie

2. [+310, -42] Robot à?! Đôi mắt vô hồn quá...

3. [+290, -39] Sinh vật nhựa ^^

4. [+149, -30] Dao kéo nhiều quá

5. [+121, -27] Sao mặt trông như mấy bà thím 40 tuổi nghiện phẫu thuật thế nhỉ?   ㅡㅡ

6. [+110, -28] Cđg... đã xảy ra với mặt cô ta vậy? W

7. [+108, -33] Khuôn mặt tiêu biểu cho quái vật thẩm mỹ Gangnam?

8. [+77, -30] Làm gì mặt mình vậy? Cô ta nghĩ thế là đẹp à?  

9. [+34, -10] Sowon nổi bật ghê

10. [+34, -15] Chả có cmg tươi mới ở cái bộ mặt này cả  ㅠ

11. [+11, -2] Thời trang sinh viên khuôn mặt ajumma...  ㅠ

12. [+8, -3] Còn trẻ thế sao phải phẫu thuật cho cái mặt sợ vậy ㅠㅠ


=
Credit: netizenbuzz

No comments:

Post a Comment