Wednesday, August 17, 2016

Bài báo: 'Do vụ lùm xùm của Tiffany?' Sooyoung tới sân bay với biểu cảm cứng nhắcNguồn: Mydaily - Nate

1. [+1,465, -81] Chỗ mũi với miệng trông dị lắm cơ?????????????

2. [+1,324, -95] Hmm.. Có vẻ mặt sắp chảy xệ ra rồi...

3. [+1,202, -96] Hồi cô này mới debut trông siêu Đông Nam Á luôn. Ý là không phải bây giờ hết rồi, mà là có thế nào cũng vẫn không hết được cái vẻ quê mùa rẻ rúng đấy.

4. [+121, -7] Này, nếu mọi người cứ thế bỏ qua cho cô Tiffany kia thì chẳng khác gì cả đất nước là đám lợn ngu ngốc đấy

5. [+115, -9] Mặt to mà người nhỏ, tỷ lệ thật chẳng cân đối...

6. [+102, -12] Chắc tia thấy camera mới làm mặt nghiêm trọng

7. [+91, -6] Tống cổ Tiffany ra khỏi nhóm

8. [+74, -8] Mặt bà thím. Mà nàng này giữ vai trò gì trong nhóm ý nhỉ??

9. [+56, -3] Mũi bị làm sao kìa~

10. [+46, -2] Đặt cạnh diễn viên thì mặt này chỉ đủ tầm vai phụ. Cứ an phận làm thành viên Soshi đi em ei, đừng có tham lam lấn sân màn ảnh nhỏ làm gì. Trong '38th' đó, cả mặt mũi lẫn tài diễn xuất đều đâu có cửa sáng với unni lừa đảo kia
_

Credit: netizenbuzz

No comments:

Post a Comment