Monday, August 29, 2016

Bài báo: "Cuối cùng cũng được mãn nguyện!" Hani đến một triển lãm nghệ thuật


Nguồn:   Sports Seoul - Nate

1. [+422, -80] Mình biết triển lãm này  ㅠ

2. [+385, -58] clgt, trông như quái vật thẩm mỹ ấy

3. [+321, -41]  Sao cằm nhọn quá vậy

4. [+31, -7] Lôi quả cằm kia ra cuốc đất cũng được cả ruộng

5. [+30, -5]    Ủa hàm chị này làm sao đấy ㅋㅋㅋㅋ

6. [+25, -3]   Photoshop lòi ra

7. [+22, -4]   Heeyeon-ah, chia tay thằng kia đi em ơi. Nhìn thằng khốn Park Yoochun bạn hắn là hiểu hắn là người thế nào rồi.

8. [+9, -3] Mình thấy kiểu mặt này ở Gangnam nhiều lắm luôn 


=
Credit: netizenbuzz

No comments:

Post a Comment