Tuesday, August 16, 2016

Bài báo: Cờ đế quốc trong ngày Độc Lập... Người xem yêu cầu loại Tiffany khỏi 'Unnies Slam Dunk'Nguồn: Sports Kyunghyang - Naver


1. [+23,081, -684] Tất nhiên là phải loại ngay cô nàng ra rồi. Đám fan bênh Tiffany cũng đừng có bênh là rating của show phụ thuộc hoàn toàn vào cô nàng nữa đi. Kim Sook và Ran Miran mới là những nhân vật chủ chốt.

2. [+20,822, -515] Không phải fan SNSD những sự việc cờ đế quốc thực sự đã đi quá xa rồi. GG.

3. [+16,452, -562] Nếu tổ sản xuất có tí chút đầu óc nào thì họ sẽ loại cô ta

4. [+14,856, -504] Bỏ cô nàng ra khỏi chương trình là giải pháp duy nhất

5. [+4,335, -92] Tôi thậm chí còn không hiểu chuyện này có chỗ nào có thể được một con người có khả năng suy nghĩ bình thường nào cho là ổn... Làm như vậy vào đúng ngày độc lập, wow.. Khiến tôi đến phải chửi thề;;;;

-

Nguồn: Nate

1. [+3,848, -83] Ờ thì cứ việc bảo là cô ta không biết gì đi, nhưng các fan đã vào nói hôm nay là ngày độc lập ngay khi cô ta đăng emoticon cờ Nhật, và cô nàng đã xóa đi để rồi sau đó đăng lại hình cờ đế quốc vào ngày hôm nay. Quá rõ ràng.

2. [+3,504, -61] Cờ đế quốc vào ngày độc lập.. ㅋㅋ Hay có khi muốn về vườn nên cố tình làm thế?

3. [+3,119, -71] Tất nhiên là nên bỏ cô nàng ra khỏi show

4. [+295, -9] Chỉ mỗi loại cô nàng ra khỏi chương trình là không đủ, cần phải cấm cô ta hoạt động ở Hàn Quốc nữa. Theo tôi được biết thì các fan đã can ngăn cô ta rằng hôm nay là ngày độc lập và yêu cầu cô nàng xóa bài đăng, ấy thế mà cô ta lại đăng hình cờ đế quốc ngay sau đó. Bản thân việc đó chứng tỏ cô ta coi chúng ta như lũ ngu.

5. [+253, -3] Hôm 14 fan đã bảo xóa đi, thế rồi ngày 15 đăng hẳn hình cờ đế quốc. Không thể bênh, và không được bênh. Sự nghiệp của con ml Mĩ này chẳng còn gì nữa rồi, ngoài tan tành mây khói.
_

Credit: netizenbuzz

No comments:

Post a Comment