Thursday, August 18, 2016

Bài báo: "Cô ấy ốm à?" Thời trang + make up kỳ cục của Son Naeun, nhưng vẻ đẹp của cô ấy vẫn tỏa sáng
Nguồn: Mydaily - Nate

1. [+207, -7] Nhiều khi mấy bộ ảnh toàn biến những nghệ sĩ xinh đẹp trở thành con hề chỉ vì muốn sáng tạo với chả đột phá  

2. [+181, -13] Hah... không hợp đâu. Chẳng hiểu sao, tại làm sao, cớ làm sao mà họ lại làm thế với một cô gái xinh đẹp nhường này  

3. [+124, -6] Hết hồn chim én

4. [+15, -3] Có làm gì vẫn thấy xấu

5. [+9, -1] Chắc nhiếp ảnh gia cũng chẳng biết làm gì sau khi nhìn thấy cái khuôn mặt này ㅎㅎ

6. [+7, -0] Cái cằm, cái cằm...

7. [+6, -1] Hồi quảng bá No No No là xinh nhất, giờ trông như bánh mỳ ỉu

8. [+4, -0] Trông quái thế


=
Credit: netizenbuzz 

No comments:

Post a Comment