Sunday, August 7, 2016

Bài báo: Apple Music đột nhiên phát hành ở Hàn... Không có IUNguồn: Hankook Ilbo - Naver

1. [+255, -22] Vì sự thống trị và media play của Loen tại thị trường trong nước đấy ㅋㅋㅋ2. [+205, -15] Dùng account Mỹ là nghe được tuốt. Loen điên cmnr.

3. [+177, -14] Thể chế độc quyền của Loen Entertainment

4. [+36, -1] Nói như kiểu Apple đang chơi không công bằng ấy nhỉ ㅋㅋ Các ông trả cho người giữ bản quyền bao nhiêu tiền nào? Theo thông tin tôi được biết thì còn chưa tới 10% doanh thu

5. [+96, -24] Không có IU cũng chẳng sao. Đeièu quan trọng là cuối cùng chúng ta cũng được nghe nhạc nước ngoài rồi. Giờ không phải cất công lên YouTube nghe nữa.

6. [+23, -1] Loen đang thống trị bằng Melon mà, đương nhiên là không muốn cho Apple Music có lợi rồi ㅋㅋ


=
Credit: kpopkfans

No comments:

Post a Comment