Thursday, July 28, 2016

Xports News - Naver: Yoona "Đã từ chối 'K2' nhưng lại nhận được điện thoại... đang cân nhắc lại"


1. [+3,521, -107] Nhưng biên kịch của 'Yong Pal' ㅋㅋㅋ

2. [+3,681, -348] Tổ sản xuất phải xin xỏ Yoona hết mức có thể vì ờm thì, là Yoona mà. Cô ấy và Ji Chang Wook siêu nổi tiếng bên Trung mà lị

3. [+2,793, -374] Nhìn ảnh mà xem, chị ấy hợp với vai tiểu thư nhà tổng thống đấy chứ

4. [+2,471, -326] Nhớ Yoona đóng drama Hàn ghê, đóng cặp cùng Ji Chang Wook thì hẳn phải đẹp đôi lắm... Cơ mà cũng muốn ngăm chị ấy lại, vì chị ấy đâu có may mắn với biên kịch và kịch bản đâu, lại còn là biên kịch của 'Yong Pal'

5. [+506, -60] Tổ sản xuất cực kỳ muốn tuyển sao Hallyu nhỉ, phim làm với mục đích xuất khẩu mà

6. [+316, -41] Thay vì ép Yoona nhận vai thì cứ để chị ấy tự quyết đi

7. [+316, -50] Thích cả Ji Chang Wook lẫn Yoona, nhưng mà biên kịch 'Yong Pal' lại khiến tôi lo lắng
_

Credit: kkuljaem

No comments:

Post a Comment