Monday, July 11, 2016

Pann: Vòng tay tình bạn của Yoona và Jessica??

Hai người có vẻ vẫn khá là thân thiết đấy!

=
Phản hổi bài viết: [+49][-32]
=

1. [+41, -2] Cơ mà với con gái thì mấy cái vòng tay kiểu này nổi lắm;;...

2. [+25, -0] Mỗi người nổi tiếng đều có một cái vòng như này mà ㅇㅇ... Thậm chí với dân thường nó còn cực nổi nữa là

3. [+21, -6] Tớ có đọc một bài báo nói rằng Jessica vẫn còn liên lạc với một vài thành viên SNSD đấy

4. [+18, -0] ...? Cơ mà cái vòng tay đó khá phổ biến trong giới nghệ sĩ mà...

5. [+16, -2] Trong ảnh hai người nhìn cứ như là Yoona ấy ㅋㅋㅋ Nhưng Yoona thật ở bên trái cơ (T/N: Tôi nghĩ cô ấy hiểu nhầm)

6. [+11, -0] Có cảm giác độ ảo tưởng đám fan quốc tế đã lan tới tận Pann rồi ㅠㅠ

7. [+6, -6] Chẳng phải cả hai đều là Yoona sao?

Credit: Pannchoa

No comments:

Post a Comment