Tuesday, July 26, 2016

Pann: Twice Momo vowis Bangtan Jin thân nhau lắm à?Nhìn cách anh ấy nhìn Twice kìa
Phản hồi bài viết: [+37][-197]

===

1.[+47,-2] Đây là bài troll thôi các chị em, đừng có nóng. Không thể tin nổi còn có người tin mấy vụ này

2.[+40,-4] Nhìn vote up kìa  ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

3.[+29,-115] Con nhỏ kia lộ liễu thế, Jang Hyunseung thứ hai à

4.[+20,0] Ờ... Đéo~

5.[+18,-26] Tội Jin (vì phải thích Momo)!! Đừng làm mị sợ!!
 
6.[+17,0] Có cc mà tin ý  ㄱㄱㄱㅋㅋㄱㅋㅋㅋㄱㄱㅋㄱㄲ Hahaha

7.[+13,0] Momo thì sao  ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

8.[+13,-21] Nếu Momo muốn thích ai đó thì phải thích diễn viên chứ  ㅋㅋㅋㅋ
 

=
Credit: pann-choa
 

No comments:

Post a Comment