Sunday, July 24, 2016

Pann: Thân hình mà các công nhân muốn sở hữu nhấtMột cuộc điều tra với đối tượng là công nhân cho thấy "thân hình bạn muốn sở hữu nhất" là: 

#1 Cha Seungwon  

#2: Gongyoo


#3: Song Joongki


#4: Kwon Sangwoo


#5: Jay Park


==

Với phái nữ:

#1: Seolhyun


#2: Kang Sora


#3: Soyu


#4: Honey Lee


#5: Hyuna=
Credit: pann-choa 

No comments:

Post a Comment