Sunday, July 31, 2016

[Pann] Đờ mờ đứa nào hồi xưa dám chê cơ bụng của Baekhyun nhé
Đỉnh vật vã, cảm ơn Chúa ㅜㅜㅜㅜㅜㅜㅜㅜㅜㅜ

Phản hồi bài viết
[+569][-86]
1. [+156][-16] Tui đi chết đây


2. [+112][-15] Mũi em đang chảy máu một dòng sông

3. [+108][-13] Sao mị lại không có mặt ở đó cơ chứㅜㅜㅜㅜㅠㅜㅠㅠㅠㅠㅠ

4. [+61][-1] Baekhyun - "Tôi không ăn tinh bột trong vòng 3 tháng  'ㅅ'.. Không ăn cơm, các loại hạt và ngũ cốc. Sau khi ngừng ăn tinh bột 3 ngày thì bạn sẽ ngưng nghĩ đến nó, điều đó gọi là "Giữ vững sự kiên định trong 3 ngày~" Anh ấy chịu đựng được 3 ngày đã là giỏi lắm rồi, đừng khiến ảnh bị áp lực thêm vì cơ bụng nữa ㅜㅜㅜ Làm thế không tốt đâu

5. [+48][-2] Cái đ gì ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ Ai cũng biết là Baek tập luyện chăm chỉ mà, cả các thành viên khác cũng thế ㅋㅋㅋㅋㅋ Đừng có phát tán mấy cái tin đồn nhảm nha

6 . [+31][-1] Bộ sưu tập ảnh cơ bụng của Baekhyun, tui hạnh phúc quá 
-----
Credit: http://goo.gl/j7s6gf

No comments:

Post a Comment