Sunday, July 3, 2016

Pann: Những thần tượng trông cao hơn nhờ tỉ lệ cơ thể

1. G-Dragon

2. B2ST Yang Yoseob


3. EXO Baekhyun


4. Infinite Kim Sunggyu


5. BTS J-Hope


6. BtoB Minhyuk


7. Teentop Chunji


8. 4Minute Hyuna


9. f(x) Krystal


10. SNSD Sunny


11. Red Velvet Seulgi


12. Oh My Girl YooahPhản hồi bài viết:
[+257][-27]

1. [+170, -27] Sunggyu ♥2. [+164, -34] Quào Yang Yoseob... nhất của nhất

3. [+84, -10].4. [+81, -38] Cảm ơn đoạn Hobi nha5. [+72, -8] Vâng thưa ngài, tỉ lệ của Baekhyun thật tệ mà (t/n: bình luận top lúc đầu là phủ nhận Baekhyun)... Ột tô kề..6. [+63, -7] Bức hình huyền thoại của Yang Yoseob7. [+51, -53] Thánh-Soojung8. [+49, -11] Nam Woohyun. Đứng một mình thì là 1m8 ㅋㅋㅋㅋ Nhưng profil bảo có 1m76 thôi. Dáng Kim Sunggyu cũng đẹp.. Lúc đầu tưởng Guy hơn 1m8 cơ mà hóa ra có 1m76...ㅋㅋㅋ9. [+45, -2] Tỉ lệ của kẻ cao 1m74 đây10. [+42, -2] Yoseob cao 1m7 thôi nhưng tỉ lệ là vô địch!


_

Credit: pannchoa

No comments:

Post a Comment