Sunday, July 31, 2016

Pann: Những thần tượng nam đáng lẽ nên tham gia 'Hit the Stage'


Lee Seunghoon
JhopeB.IAstro RockyChangjoKikwangHoshiNYugyeomJB

Phản hồi bài viết:
[+226][-32]

1. [+126, -30] Hul Hoseok-ie...Wow ㅜㅜㅜ Cảm ơn thớt ㅜㅜ Ui làm ơn đi mong rằng mọi người sẽ biết đến kỹ năng nhảy của anh ấy nhiều hơn


2. [+103, -39] Hồi đó mong Hoshi đi show lắm mà trung với tour Châu Á của nhóm mất rồi ㅜㅜTiếc thật


3. [+89, -46] Cảm ơn đã nhắc Hanbin nha...


4. [+63, -8] A một ngày nào đó nhất định Lee Seunghoon phải thể hiện được tài vũ đạo của mình đấy


5. [+58, -7] Bao giờ mới được thấy Aru của em nhảy lại?ㅠ Người ta thi vào YG với tư cách dancer đó, cũng được phát triển theo định hướng dancer mà giờ sao lại không được khoe raㅠㅠㅠㅠ


6. [+57, -7] Cả em nữa em cũng nhớ những bước nhảy của Seunghoon nhưng độ này eo anh ấy không có còn được khỏe ㅠㅠVới lại cũng không muốn anh ấy đi thêm show sống còn nào nữa..


7. [+55, -6] Chuẩn Lee Seunghoon luôn... ㅜㅜㅜㅠㅠ Không còn cơ hội nào để nhảy nữa rồi ㅜㅠㅠ

_

Credit: pannchoa

No comments:

Post a Comment