Wednesday, July 27, 2016

Pann: Những idol đẹp xinh với đầu bob

EXID Hani
RV JoyGfriend EunhaHello Venus NaraSeventeen Jeonghan


Phản hồi bài viết:
[+123][-6]

1. [+70, -2] Lạy hồn ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ Đang nghĩ 'Ôi chị nào cũng xinh'... Cho đến lúc kéo đến cuối..? Kể ra thì cậu ấy cũng xinh đó ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ Nhưng vì sao lại có Jeonghan ở đây?ㅋㅋㅋㅋㅋ


2. [+66, -2] Ấy ㅋㅋㅋ Jeonghan ạ ㅋㅋ


3. [+63, -4] ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ Yoon Jeonghanㅋㅋㅋㅋ


5. [+36, -0] Jeonghanㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ Chẳng hề gượng gạo ㅋㅋㅋㅋ


6. [+34, -1] Joy đẹp quá xá~ Ẻm hợp đầu bob nhất luôn, cả cái cậu Seventeen nữa ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

7. [+25, -0] Ahㅋㅋㅋㅋㄱㅋㄱㄱㅋ Jeonghan làm trò gì ở đây vại ....
_

Credit: pannchoa

No comments:

Post a Comment