Friday, July 22, 2016

Pann: Nhạc của idol nào bạn có thể tin tưởng?


Mình thì là Big Bang, BTS, BtoB, SNSD (Taeyeon và Tiffany), Mamamoo

Phản hồi bài viết: [+316][-101]

===

1.[+386,-35]  Bigbang Infinite B2ST BTOB Apink

2.[+247,-111] INFINITE và Lovelyz. Woollim có màu sắc âm nhạc riêng của họ. Mình cũng thích những ca từ chăm chút của họ nữa. Tất cả các thành viên đều có màu giọng độc đáo. Hoàn toàn có thể tin tưởng  Yoon Sangeunㅠㅠ

3.[+203,-47]  B2ST BTOB Bigbang

4.[+113,-12]  B2ST Infinite BlockB Lovelyz, nhạc của họ bài nào cũng hay

5.[+104,-4]  Bigbang BTOB Infinite BlockB

6.[+102,-6]  Bigbang B2ST Infinite BlockB Lovelyz

7.[+95,-7]  B2ST Infinite BTOB Bigbang Taeyeon Winner IKON Gfriend

=
Credit: pann-choa

No comments:

Post a Comment