Wednesday, July 6, 2016

Pann: Một nữ diễn viên dạo này hay được so sánh với Twice Jungyeon...
















- Trông giống Irene..


- Chị này tên là gì ạ??ㅠㅠ Xinh dã man..


- Thấy có nét của Kim Yerim..


- Xinh vật vã.. Bổ mắt quá..


- Thấy Jungyeon xinh hơn..


- Lee Sunbinㅠㅠㅠㅠ Đẹp quá đẹp ㅠㅠㅠㅠㅠ


- Sao người ta cứ thích so với chả sánh.. Ai cũng có nét cuốn hút riêng!


- Biết là thần thái giống nhau rồi nhưng ngưng so sánh!


- Oh.. Kiểu lai giữa Jungyeon với Irene..


- Hình như thấy chị này ở đâu rồi..


- Xinhhhhh ㅠㅠ Là cái chị đóng trong MV của iKON đó..


- Ui hồi xem 'Another Oh Haeyoung' thấy chị này đã ngồi lùng tên cả buổi..


- Giống Park Hanbyul.. Nhưng sao lại so sánh với Jungyeon..


- Trông vừa giống Jungyeon mà lại vừa không giống.. Thích chị này..


- Mắt thì to mà mũi thì cao.. Ghen tị vật..


- Whoa.. Xinh thật đấy..


- Giống Nine Muses Sojin hơn là Jungyeon..


- Mỗi ảnh trông lại một khác cơ..


- Đây là Lee Sunbin.. Có đóng 'Another Oh Haeyoung' đấy ㅎㅎㅎ
_

Credit: pannatic

No comments:

Post a Comment