Thursday, July 28, 2016

Pann: Khoe lưng bias đi các mẹ


Kiểu này này ㅠㅠㅠㅠㅠ bờ lưng rộng + áo sơmiPhản hồi bài viết:
[+176][-5]

1. [+362, -93] Lưng Oh Sehun2. [+355, -98] Xiumin.. Chàng tiên có tấm lưng gợi cmn cảm3. [+288, -62] Byun Baekhyun..ㄷ4. [+162, -20] Lưng Huân là số một..5. [+137, -14] Nom như thiếu gia nhà chủ tịch nào;;6. [+129, -18] Lưng Byun nhà em chính là chân lý


7. [+127, -14] Oh Sehun8. [+121, -11] Ngô Thế Huân trong tấm áo len..9. [+107, -17] Heh10. [+97, -14] Ciu mà đúng không.?❤11. [+96, -10] Oh Sehun ㄷㄷ


_

Credit: pannchoa

No comments:

Post a Comment