Saturday, July 23, 2016

Pann: Định nghĩa bias nhà cậu bằng một chiếc gif!

Mình bắt đầu trước nhé!

Đây là Seventeen trong 2 giâyPhản hồi bài viết:
[+207][-15]

1. [+281, -9] Thiếu lịt đờ là chúng em không sống nổi2. [+241, -5] Ú òa anh lịt nà3. [+222, -5] Tươi không cần tưới


4. [+118, -0] Các hyung đến Trái Đất với nhiệm vụ lấy maknae ra làm trò đùa


5. [+116, -26] Số một cuộc đời


6. [+105, -0] Chào-dol7. [+101, -0] Bơ đi mà sống ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ


8. [+100, -0] Thấy họ động viên nhau mà mừng ghê9. [+100, -0] Infinite yêu nhau nhiều như diều gặp gió10. [+96, -21] Mấy cục đáng yêu ♡


11. [+88, -1] Dongwoo lúc nào cũng phơi phới ㅋㅋㅋ


12. [+85, -23] Khí chất của mấy chàng nhà em sẽ làm các mẹ ướt cả quần


_

Credit: pannchoa

No comments:

Post a Comment