Pann: Diễn xuất của Suzy;;;;Xin lỗi nhưng anti ngưng ném đá con bé được chưa? ㅋㅋㅋㄱㄲㅋㅋㅋ
Mới đọc bình luận trong bài báo về tập 1 của phim, cái nào cũng chửi bới Suzy hết.
Mình tò mò quá mới đi xem xem có đáng bị ăn gạch thế không??
Nhưng toàn là mấy đứa không xem phim ném đá cả, nhỉ?  #ngưng_xàm


Phản hồi bài viết: [+250][-131]


====

1.[+152,-51] Hài nhất là mấy bài đó tòi ra lúc phim chưa chiếu được đến 5 phút, vậy mà mấy đứa top comment đã chửi bới Suzy rồi  ㅋㅋㅋ Suzy  còn chưa xuất hiện cơ, mãi đến đoạn cuối cô ấy mới lên sóng. Mà non-fan với người bình thường đều đánh giá cao diễn xuất của Suzy đấy ạ.

2.[+150,-76] Đồng ý với thớt. Bạn ấy diễn hay  như thế, lại còn chăm chỉ nữa chứ. Chỉ có mấy đứa anti là suốt ngày chửi bới thôi.

3.[+123,-45] Trừ cái cảnh lớn tiếng ra thì diễn xuất cũng tự nhiên đấy chứ

4.[+45,-15] Đầy đứa chưa xem nhưng cứ vote up cho bọn ahbp đã

5.[+44,-14]  ㅇㅇ Hầu hết đều chưa xem nhưng vẫn ném đá như thường  ㅋㅋㅋㅋ Lũ anti như kiểu bị cuồng Suzy ấy


=
Credit: pann-choa 

0 comments:

Post a Comment