Tuesday, July 19, 2016

Pann: Cứ 3 năm lại có 1 nàng Bae-thỏ ra đời

1. Bae Joohyeon (Irene) 19912. Bae Suzy 1994
3. Bae Yoobin (Binnie) 1997
Cả 3 bạn này trông đều giống thỏ con ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ


Phản hồi bài viết:
[+308][-44]

1. [+129, -22] Bae Thỏ xinh quá2. [+124, -30] Ấy ba bạn này xinh ghê luôn ㅜㅜㅜㅜㅜㅜㅠㅜㅜㅜ


3. [+123, -37] Ah..... Bae Thỏㅠㅠㅠㅠㅠ Cảm ơn đã nhắc Binnie nhé...


3. [+50, -10] ㅠㅠㅠㅠㅠ ..


5. [+49, -2] Cá nhân em thấy đây là tấm huyền thoại của Suzy..


6. [+47, -3] Bae Thỏ kiễng chân nhảy qua vũng nước


7. [+47, -8] Wow Suzy và Irene xinh thật đấy...ㄷㄷ Thỏ nhà chúng em cũng đáng yêu lắm nạ


8. [+40, -7] Bae Thỏ chào fan xong vô tình lại phát ra tiếng ㅋㅋㅋ


9. [+32, -6] Bae Joohyeon ㅠㅠㅠㅜ Quá xinh quá ciu

_

Credit: pannchoa

No comments:

Post a Comment