Sunday, July 3, 2016

[Pann] Có gif nào của idol khiến các cậu phải phá lên cười không?Với tớ thì là cái này ㅋㅋㅋ  Nhìn Yura ý đừng nhìn Minah ㅋㅋㅋ 
Phản hồi bài viết
[+110][-2]

1. [+248][-22] Hyung nặng quá đi hyung êi

2. [+195][-30] Nhiều không kể xiết các mẹ ạ

3. [+192][-20] ㅇ..

4. [+188][-108] vũ đạo_quen thuộc_của idol + video jpg.

5. [+173][-8] Ông anh đáng xấu hổ ㅋㅋㅋㅋㅋ

6. [+158][-41] Đây ạㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

7. [+153][-16] Tiêu đề gif: Kyungsoo đến bó tay với cái máy nâng 

8. [+143][-4] ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

9. [+141][-4] Gif này nèㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㄱㅋㄱㄱㅋㅋ

10. [+132][-8] Cố gắng khuấy động âm thanh với Army lightstick 

11. [+125][-3] ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

12. [+115][-11] Tầm quan trọng của góc quay 

13. [+110][-1] 
Đây ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋBất ngờ đẩy idol khác đi ㅋㅋㅋㅋ Hài vc ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
-----
Credit: http://goo.gl/6oEeTl

No comments:

Post a Comment