Wednesday, July 27, 2016

Pann: Bộ hình thảm họa của Sejung


1. [+74, -0] Không nói thì tôi chả nhận ra đâu2. [+65, -2] Ôi sai quá sai

3. [+59, -0]  Mình là người duy nhất không nhận ra cô bé à? Kể cả có bảo đấy là Sejung cũng vẫn chẳng nhận ra nét nào...

4. [+52, -0] Chaeyeon còn bị đì hơn cơ. Chúng nó làm gì tóc con bé thế kia?


5. [+23, -2] Hm...  Cũng chẳng nhận ra, nhưng trông ấm áp kiểu Cô bé quàng khăn đỏ ấy, một like!

6. [+19, -2] Đây là chiến dịch kêu gọi đưa các trẻ em châu Phi tới trường học! Bộ ảnh hợp với concept mà.

7. [+16, -0] Từ hồi vào Gu9udan là xuống dốc không phanh ㅠㅠ8. [+12, -0] Baek Jiyoung và chiến dịch này9. [+9, -0] Bora=
Credit: kpopkfans

No comments:

Post a Comment